EL GOLEM

El Golem

Edició bilingue (catalán-español)

Poema originalment escrit el 16-07-1995 i que pertany al poemari Love Album. L’he modificat lleument el 27-07-2013 introduïnt versos en el tercer i quart paràgraf i seguint la técnica minimalista de repetició de frases com unitats simples de multiple significat.

Es tracta d’un poema de lectura oberta perquè no existeixen pauses escrites. A pesar de l’extensió del poema l’estructura es divideix en només quatre versos. Tres d’ells són pràcticament paràgrafs i no contenen ni un sol signe de puntuació. Ni comes ni punts. D’esta manera la lectura es absolutament oberta per a que cada lector puga introduïr la pausa allà on considere adient canviant el significat de les imatges, metáfores i jocs de paraules, pero sorprenentment no del conjunt.

Esta novedosa escriptura es fonamenta en que malgrat que l’escriptura i la lectura són linials, es a dir, d’esquerra a dreta, el que dota de significat a una frase (en aquest cas un vers) és en realitat bi-direccional. D’esta manera el lector conforme avança la seua escriptura va descobrint significats múltiples.

(…) les teues llágrimes cremaven en la pica afonant-se com monedes llançades a la Fontana de Trevi sense sentit les notes d’una piano Scardanelli a la casa del costat un bes i cent i nomes ens resta el record (…)

Per exemple si ens fixen en les unitats “sense sentit” i “a la casa del costat” podrem apreciar que es converteixen en nexes d’unió de la resta de imatges que les precedeixen i segueixen. Aquesta es la bi-direccionalitat que comente. Per tant, són les llàgrimes les que s’afonen sense sentit a la Fontana de Trevi, pero també les notes del piano Scardanelli.  De la mateixa manera es pot construir “les notes d’una piano Scardanelli a la casa del costat” i “a la casa del costat un bes”. En realitat totes dues lectures són vàlides.

A més la repetició constant durant tot el poema de imatges en diferents contextes accentua de manera paradoxal la confusió i la nitidesa del significat. Tot resulta nítidament confòs. Esta tècnica és una constant, pero fixem-nos per example en l’enigmàtic piano “Scardanelli” i en l’adjectiu “àcidament”.

sense sentit les notes d’un piano Scardanelli a la casa del costat

en la cuina les teues llàgrimes la Fontana de Trevi i les notes Scardanelli d’un piano discordant com monedes llançades àcidament

les teues llàgrimes sense sentit amb les notes d’un piano d’ànima discordant àcidament Scardanelli amb les teues paraules i els teus ulls

em mengí el teu menyspreu les teues llàgrimes i un bes i cent i les notes d’un piano Scardanelli desesperat

el wodka amb llima àcidament com les teues paraules

Però, existeix el piano Scardanelli? Té un so àcidament desesperat este tipus de piano?

Scardanelli és el nom amb que signava els seus poemes Friedrich Hölderlin durant la seua época de bogeria. Després de consagrar-se com una de les granns figures de la lírica alemanya, especialmente després de la publicació d’Hiperión, Hölderling va perdre consciencia de la seua identitat. Durant quasi 40 anys va viure reclòs a la casa d’un fuster amant de la seua poesia que el va acollir després de ser declarar incapaç. Li havíen pronosticat un pocs mesos de vida, pero va viure durant 36 anys més a la casa de Ernst Zimmer una vida contemplativa dedicada a la poesía i a la música, però en este cas a la seua manera. Allí una aristócrata li va regalar una espineta, una mena de piano xicotet. Hölderling va manipular l’instrument tallant algunes de les cordes deixant algunes notes sense so i tots els dies a tot hora interpretava l’única peça que sabía tocar. «Ah, vous dirai-je Maman»

I per què es titula El Golem? Què és el Golem? El Golem és una llegenda jueva del rabí Juda Löw que va ser novelada per Gustav Meyrink l’any 1915. Fa referència al monstre de argila que animat a partir de la càbala per defendre el jueus escapa al control humà i es converteix en una amenaça destructora. Degut a l’èxit de la novel·la Wegener va dirigir tres adaptacións cinematogràfiques mudes. De la adaptación de l’any 1917 “El Golem i la ballarina” correspon la imatge de capçalera.

Segons la llegenda el Golem cobrava vida amb la paraula emeth (veritat) i quan el rabí Löw li esborrava la primera lletra d’esta paraula, que es la la vegada la primera lletra del aleph, l’alfabet hebreu, llavors es convertía en meth, és a dir mort, i el Golem es tornava inanimat. Per tant, la veritat s’oposa a la mort. Però com diría en el seu poema Homònim Jorge Luís Borges:

“Tal vez hubo un error en la grafía
o en la articulación del Sacro Nombre;
a pesar de tan alta hechicería,
no aprendió a hablar el aprendiz de hombre”

La tragèdia del ser humà remiteix a que el desig no coincideix con el fet (ni tampoc la memòria amb la història) i que las paraules, la seua escriptura i lectura es converteixen en un “malentés, no?” Per això la lectura que realitze del meu propi poema en el vídeo musicat és una més entre les posibles.

La elecció del tema musical tampoc és gratuita. Vaig estar barallant entre d’altres temes el Watarase de Fumio Itabashi. Precisament esta escriptura d’estil modal encaixa perfectament amb la composició del ritme jazzístic, però em vaig decantar pel tema de Max Richter pel seu crescendo i el seu piano àcidament Scardanelli perque crec que serveixen millor de base (de fons) per a la veu solista del poema. En certa manera, i degut a esta escriptura modal que té el poema i que recorda una composició jazzística, els versos es converteixen en les frases melòdiques de l’instrument vocal que realitza el solo.

Ací teniu el poema tal i com el vaig escriure:

EL GOLEM

Perquè hi ha coses més importants que l’aniversari PROHIBIDO FIJAR CARTELES i com que cada casoleta té la seua tapadoreta en la cuina aquell matí va permetre que begueres dels meus llavis ardents mentre es refredava el got de llet amb Cola-Cao i les teues llàgrimes cremaven en la pica afonant-se com monedes llançades a la Fontana de Trevi sense sentit les notes d’un piano Scardanelli a la casa del costat un bes i cent i només em resta el record
et tu nom orbum luxti deserta cubile – jo també cite Càtul.
saps?
l’amor guareix i no té cura de les ferides de les teues caigudes que restaure el teu somriure com l’anell que ebria acina ebriosioris trencares contra el terra de Venial i desperte ens assemblem tant si no tens on dormir no em compares entrada amb consumició i vine a ma casa des de el pont de Calatrava caminant tranquil·lament el teu menyspreu com el pas desesperat dels automòbils plens de alcohol i pastilles afonant-se com monedes en la pica o veure com respiren els arbres la soledat del teu cos blanc amb tanta bromera convertida en una estàtua de les teues llàgrimes el wodka amb llima àcidament com les teues paraules pero tan dolç aquell got en la cuina les teues llàgrimes la Fontana de Trevi i les notes Scardanelli d’un piano discordant com monedes llançades àcidament amb les teues paraules i un bes i cent mentre que es refredava el got de llet amb Cola-Cao begueres dels meus llavis i les teues llàgrimes sense sentit amb les notes d’un piano d’ànima discordant àcidament Scardanelli amb les teues paraules i els teus ulls per això com la mar Mata Hari
després et trobava tan amarg el peu que em mengí el teu menyspreu les teues llàgrimes i un bes i cent i les notes d’un piano Scardanelli desesperat mentre que cremava el cel de la cuina i es refredava el got de llet amb Cola-Cao com el pas desesperat i els teus ulls ens assemblem tant però a través del cristall no et diré com respiren els arbres la soledat del teu cos blanc no et diré que et conec perquè no hi ha prou amb alliberar els cossos encara son presos els ulls no m’ignores – vas dir da mi basia mille deinde centum deinde usque altera mille però trencares l’anell només posar-te’l ahir ha estat un malentés n’est-ce pas?
Les cites de Càtul corresponen al seus poemes:
Catullus 66 (vers 21)Tu, abandonada, no vas deplorar el teu llit orfe?
Carmina 27 Més ebria que un gra de raïm ebri
Catullus 5 (dedicat a Lesbia) Dona’m mil besos / després cent / despés encara uns altres mil.

Traducción al español

Poema originalmente escrito el 16-07-1995 y que pertenece al poemario Love Album. Lo he modificado levemente el 27-07-2013 introduciendo versos en el tercer y cuarto párrafo y siguiendo la técnica minimalista de repetición de frases como unidades simples de múltiple significado.

Se trata de un poema de lectura abierta porque no existen pausas escritas. A pesar de la extensión del poema la estructura se divide en sólo cuatro versos. Tres de ellos son prácticamente párrafos y no contienen ni un solo signo de puntuación. Ni comas ni puntos. De esta manera la lectura es absolutamente abierta para el lector que puede introducir la pausa donde considere oportuno cambiando el significado de las imágenes, metáforas y juegos de palabras, pero sorprendentemente no del conjunto.

Esta novedosa escritura se fundamenta en que a pesar de que la escritura y la lectura son lineales, es decir, de izquierda a derecha, lo que dota de significado a una frase (en este caso un verso) es en realidad bi-direccional. De esta manera el lector conforme avanza su escritura va descubriendo significados múltiples. Veamos:

(…) Tus lágrimas ardían en la pila hundiéndose como monedas lanzadas a la Fontana de Trevi sin sentido las notas de una piano Scardanelli en la casa de al lado un beso y ciento y solo nos queda el recuerdo (.. .)

Por ejemplo si nos fijamos en las unidades “sin sentido” y “en la casa de al lado” podremos apreciar que se convierten en nexos de unión del resto de imágenes que las preceden y siguen. Esta es la bidireccionalidad que comento. Por lo tanto, son las lágrimas las que se hunden sin sentido en la Fontana de Trevi, pero también lo son las notas del piano Scardanelli. Del mismo modo se puede construir dos frases diferente en el tramo final: “las notas de una piano Scardanelli en la casa de al lado” y “en la casa de al lado un beso”. Y ambas lecturas son válidas.

Además la repetición constante durante todo el poema de imágenes en diferentes contextos acentúa de manera paradójica la confusión y la nitidez del significado. Todo resulta nítidamente confuso. Está técnica es una constante, pero fijémonos por ejemplo en el enigmático piano “Scardanelli” y en el adverbio adjetivizado “ácidamente”.

sin sentido las notas de un piano Scardanelli en la casa de al lado

en la cocina tus lágrimas la Fontana de Trevi y las notas Scardanelli de un piano discordante como monedas lanzadas ácidamente

tus lágrimas sin sentido con las notas de un piano de alma discordante ácidamente Scardanelli con tus palabras y tus ojos

me comí tu desprecio tus lágrimas y un beso y ciento y las notas de un piano Scardanelli desesperado

el Wodka con limón ácidamente como tus palabras

Pero, ¿existe el piano Scardanelli? ¿Tiene un sonido ácidamente desesperado este tipo de piano?

Scardanelli es el nombre con que firmaba sus poemas Friedrich Hölderlin durante su época de locura. Tras consagrarse como una de las Granni figuras de la lírica alemana, especialmente después de la publicación de Hiperión, Hölderling perdió conciencia de su identidad. Durante casi 40 años vivió recluido en la casa de un carpintero amante de su poesía que lo acogió tras ser declarar incapaz. Le habían pronosticado un pocos meses de vida, pero vivió durante 36 años más en la casa de Ernst Zimmer una vida contemplativa dedicada a la poesía ya la música, pero en este caso a su manera. Allí una aristócrata le regaló una espinita, una especie de piano pequeño. Hölderling manipuló el instrumento cortante algunas de las cuerdas dejando algunas notas sin sonido y todos los días a toda hora interpretaba la única pieza que sabía tocar. «Ah, vous dirá-je Maman»

¿Y por qué se titula El Golem? ¿Qué es el Golem? El Golem es una leyenda judía del rabino Juda Löw que fue novelada por Gustav Meyrink en 1915. Hace referencia al monstruo de arcilla que animado a partir de la cábala para defender a los judíos escapa al control humano y se convierte en una amenaza destructora. Debido al éxito de la novela Wegener dirigió tres adaptaciones cinematográficas mudas. De la adaptacion del 1917 “El Golem y la bailarina” corresponde la imagen de cabecera.

Según la leyenda el Golem cobraba vida con la palabra Emeth (verdad) y cuando el rabino Löw le borraba la primera letra de esta palabra, que se la la vez la primera letra del aleph, el alfabeto hebreo, entonces se convertía en meth, es decir muerte, y el Golem se volvía inanimado. Por lo tanto, la verdad se opone a la muerte. Pero como diría Jorge Luís Borges en su poema homónimo:

“Tal vez Hubo un error en la grafía
o en la articulación del Sacro Número;
a pesar de tan alta hechicería,
no aprendio a hablar el aprendiz de hombre”.

La tragedia del ser humano remite a que el deseo no coincide con el hecho (ni tampoco la memoria con la historia) y que las palabras, su escritura y lectura se convierten en un “malentendido, ¿no?” Por todo ello la lectura que realizo de mi propio poema en el video musicado es una más entre las posibles.

La elección del tema musical tampoco es gratuita. Estuve barajando entre otros temas el Watarase de Fumio Itabashi. Precisamente esta escritura de estilo modal encaja perfectamente con la composición del ritmo jazzístico, pero me decanté por el tema de Max Richter por su tenso crescendo y su piano “ácidamente Scardanelli” porque creo que sirven mejor de base (de fondo) para la voz solista del poema. En cierto modo, y debido a esta escritura modal que tiene el poema y que recuerda una composición jazzística, los versos se constituyen en las frases melódicas del instrumento vocal que realiza el solo.

Aquí tenéis el poema tal y como lo escribí:

EL GOLEM

porque hay cosas más importantes que el aniversario PROHIBIDO FIJAR CARTELES y como cada cazuelita tiene su tapita* en la cocina aquella mañana permitió que bebieras de mis labios ardientes mientras se enfriaba el vaso de leche con Cola Cao y tus lágrimas quemaban en la pila hundiéndose como monedas lanzadas a la Fontana de Trevi sin sentido las notas de un piano Scardanelli en la casa de al lado un beso y ciento y sólo me queda el recuerdo et tu non orbum luxti desierta cubile – yo también cito Cátulo.
¿sabes?
el amor protege y no cuida las heridas de tus caídas que restaure tu sonrisa como el anillo que ebria acina ebriosioris rompiendo contra el suelo de Venial y despierte nos parecemos tanto si no tienes donde dormir no me comparas entrada con consumición y ven a mi casa desde el puente de Calatrava caminando tranquilamente tu desprecio como el paso desesperado de los automóviles llenos de alcohol y pastillas hundiéndose como monedas en la pila o ver cómo respiran los árboles la soledad de tu cuerpo blanco con tanta espuma convertida en una estatua de tus lágrimas el Wodka con limón ácidamente como tus palabras pero tan dulce aquel vaso en la cocina tus lágrimas la Fontana de Trevi y las notas Scardanelli de un piano discordante como monedas lanzadas ácidamente con tus palabras y un beso y ciento mientras que se enfriaba el vaso de leche con Cola Cao bebiste de mi boca y tus lágrimas sin sentido con las notas de un piano de alma discordante ácidamente Scardanelli con tus palabras y tus ojos por ello como el mar Mata Hari
luego te encontraba tan amargo el pie que me comí tu desprecio tus lágrimas y un beso y ciento y las notas de un piano Scardanelli desesperado mientras ardía el cielo de la cocina y se enfriaba el vaso de leche con Cola Cao como el paso desesperado y tus ojos nos parecemos tanto pero a través del cristal no te diré cómo respiran los árboles la soledad de tu cuerpo blanco no te diré que te conozco porque no hay suficiente con liberar los cuerpos todavía están cautivos los ojos no me ignores – dijiste da mi basia mille deinde centum deinde usque altera mille pero rompiste el anillo sólo ponértelo ayer fue un malentendido n’est-ce pas?
* traducción literal del refrán valenciano.
Las citas de Cátulo corresponden a sus poemas:
Catullus 66 (verso 21) Tu, abandonada, no deploraste tu cama huérfana?
Carmina 27 Más ebria que un grano de uva ebrio
Catullus 5 (dedicado a Lesbia) Dame mil besos / después cien / después aún otros mil.

Leave a Reply

2 Comments on "EL GOLEM"

Notify of

9 years 6 months ago

Tanto rollo para nada. Todos mis compañeros de colegio saben que el Golem era una ¿mujer? (así lo denotaba su nombre) que iba al grupo B de mi curso

Guest

[…] Private Party de dark #71 El Golem de flagrant Felicidad de lastrado Miradas que matan de […]

wpDiscuz